1
2
3
4
5

Pliki do pobrania

Wniosek o zawarcie umowy o PRP

Statut Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolneych

Zasady zarządzania ryzykiem istotnym w BBS w Ustrzykach Dolnych

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym

Polityka Informacyjna BBS w Ustrzykach Dolnych

System kontroli wewnętrznej

Polityka wynagradzania

Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego

Struktura organizacyjna BBS Ustrzyki Dolne

Informacja „Składanie reklamacji skarg i wniosków w BBS Ustrzyki Dolne.

Strony