1
2
3
4
5

Kredyty dla firm i instytucji

 

Kredyt inwestycyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych - „Wspólny remont”

Kredyt rewolwingowy jest rodzajem kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie bieżących potrzeb charakteryzujących się powtarzalnymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością, które wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej Kredytobiorcy.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że do realizacji celów biznesowych i rozwoju firmy konieczny jest odpowiedni kapitał. Jednak przedsiębiorcom czasami brakuje wolnych środków, które można przeznaczyć na rozwój firmy. Doskonale rozumiemy potrzeby osób prowadzących działalność gospodarczą, dlatego proponujemy rozwiązania dopasowane do Państwa oczekiwań.
 


Dlaczego warto wziąć kredyt właśnie w naszym Banku?Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą kredytów dla firm i instytucji.

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy wraz z bankiem BPS S.A. na podstawie zawartej Umowy o współpracy z Bankim Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie portfelowej lini gwarancyjnej de minimis (PLD) mają możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów z zabezpieczeniem w postaci gwaracji BGK.

Przedmiotowa Umowa została zawarta w ramach rządowego programu "Wspieranie przesiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK".

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym to doskonała forma rozwoju Twojej firmy w formie jednej umowy.

Uzyskując Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym możesz finansować bieżące potrzeby związane ze specyfiką produkcji lub wykonywanych usług przez Twoją firmę.

Firma się rozwiją? Środki własne już nie wystarczająna realizację zaplanowanych inwestycji? Proponujemy długoterminowy kredyt inwestycyjny!

Twoja firma dynamicznie się rozwija, potrzebujesz środki na sfinansowanie potrzeb związanych z prowadzoną działalnością? Przyjdź do naszego Banku i wybierz jedną z interesujących Cię form kredytowania.

Idealną formą wspierającą bieżącą płynność Twojej firmy jest Kredyt obrotowy odnawialny.