1
2
3
4
5

Lokaty - oferta promocyjna

Lokaty ze stałym oprocentowaniem w całym okresie lokaty.Lokata STABILNA3 miesięczne6 miesięczne12 miesięczne2,00%2,25%2,50%Minimalna kwota wkładu 5000 złLokata ATRAKCYJNA3 miesięczne3,00%Minimalna kwota wkładu 2000 złLokata ATRAKCYJNA przeznaczona jest dla klientów deponujących w Banku nowe środki.Nowe środki, to nadwyżka środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach depozytowych w Banku w dniu założenia lokaty, w stosunku do stanu środków pieniężnych na koniec 1. dnia poprzedniego miesiąca.