1
2
3
4
5

Lokaty oprocentowanie stałe

Lokaty ze stałym oprocentowaniem w całym okresie lokaty, od 12.10.2022 r.

Lokata STABILNA

3 miesięczne

6 miesięczne

12 miesięczne

3,00%

4,00%

5,00%

Minimalna kwota wkładu 5000 zł

Lokata ATRAKCYJNA

3 miesięczne

 

5,00%

 

Minimalna kwota wkładu 2000 zł

Lokata ATRAKCYJNA przeznaczona jest dla klientów deponujących w Banku nowe środki.
Nowe środki, to nadwyżka środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach depozytowych w Banku w dniu założenia lokaty, w stosunku do stanu środków pieniężnych na koniec 1. dnia poprzedniego miesiąca.