1
2
3
4
5

Historia Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego

Działalność Kasy Spółdzielczej poprzedniczki Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych datuje się od 1910 roku. W latach 1941 - 1951 Ustrzyki Dolne znajdowały się pod administracją Związku Radzieckiego. W okresie tym Kasa Oszczędnościowa nie prowadziła żadnej działalności a jej budynek został upaństwowiony. W 1951 roku po włączeniu Ustrzyk do Polski została utworzona Kasa Spółdzielcza, której terenem działalności był nowoutworzony powiat Ustrzycki. Pomimo różnych zmian zakresu działania, nazwy jednostek terenowych, swoją działalność prowadziłą na niezmienionym terenie, obejmującym obecnie powiat Bieszczadzki, w skład którego wchodzi miasto i gmina Ustrzyki Dolne oraz gminy Czarna i Lutowiska. We wszystkich tych gminach posiadamy swoje placówki, które świadczą usługi bankowe działającym instytucjom, zakładom usługowym i zamieszkałej tam ludności.