1
2
3
4
5

Nowa Bankowośc Internetowa EBO

EBO RWD.

Nowoczesny portal bankowości elektronicznej  zbudowany zgodnie z obowiązującymi trendami. Dzięki architekturze opartej na responsywności (RWD) pozwala na płynne korzystanie zarówno na smartfonie, tablecie jak i ekranie laptopa czy komputera stacjonarnego. Portal dopasowuje się do wielkości ekranu dowolnego urządzenia. Do obsługi wystarczy przeglądarka internetowa, zatem nie trzeba instalować dedykowanej aplikacji, wystarczy odwiedzić stronę swojego banku i przejść proces logowania, aby móc wygodnie korzystać ze swoich produktów bankowych.​

Pierwsze logowanie do systemu EBO eBank Online

 

 

 

1. Przejdź na stronę logowania do systemu EBO eBank Online https://ebo.bbsustrzyki.pl,

2. Wprowadź identyfikator lub alias logowania,

3. Wprowadź hasło,

4. Dodaj urządzenie jako zaufane (opcjonalnie),

5. Wprowadź kod jednorazowy z wiadomości SMS, EBO Token Pro lub potwierdź w EBO Token Pro.

 

Podczas logowania się po raz pierwszy z nowego urządzenia (komputer, laptop, smartfon) system prosi o uwierzytelnienie kodem SMS lub Tokenem EBO Pro. Jeśli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, to urządzenie zostaje dodane do „Zaufanych urządzeń” i logowanie z niego nie będzie wymagało dodatkowego potwierdzenia. W każdym momencie możesz sprawdzić stan zaufanych urządzeń oraz nimi zarządzać.

Aby zalogować się do bankowości internetowej wykonaj następujące kroki:

Po wpisaniu kodu jednorazowego i użyciu przycisku Zaloguj, zostaniesz przeniesiony na stronę startową swojej bankowości internetowej.

 

Nawigacja strony startowej

 

Na stronie startowej znajduje się menu główne oraz małe menu z dodatkowymi opcjami.

 

Menu główne zawiera przyciski i opcje:

powrót do strony startowej,

rozwijaną zakładkę Zlecenia,

Lokaty,

Karty,

Kredyty,

Usługi,

przycisk Wyloguj.

 

Po rozwinięciu zakładki Zlecenia dostępne są opcje podzielone na kategorie:

Przelewy - Nowy przelew, Lista zleceń,

Zlecenia stałe - Nowe zlecenie stałe, Lista zleceń stałych,

Odbiorcy - Nowy odbiorca, Import odbiorców, Lista odbiorców,

Doładowania GSM - Nowe doładowanie, Lista doładowań,

Dyspozycje - Nowa inna dyspozycja, Lista innych dyspozycji.

 

Małe menu zawiera opcje:

Konfiguracja pulpitu - dodawanie, usuwanie i możliwość zmiany położenia widżetów,

Profil użytkownika – informacje o aktualnie zalogowanym użytkowniku,

Wiadomości - lista wiadomości oraz korespondencja między operatorem w Banku a klientem,

Komunikaty - lista komunikatów Banku,

Kontakt - lista zawierająca dane kontaktowe Banku oraz oddziałów,

Bankomaty - mapa z lokalizacją bankomatów,

Ustawienia – wszystkie ustawienia systemowe,

Pomoc - możliwość wyświetlenia lub pobrania instrukcji w formacie pdf.

 

Powyżej małego menu znajduje się awatar aktualnie zalogowanego użytkownika, który jednocześnie informuje o pozostałym czasie do końca sesji. Aby zobaczyć pozostały czas do końca sesji, ustaw kursor myszy na awatarze. Natomiast aby odświeżyć czas sesji, kliknij w obraz awatara.

 

Widżety

 

Widżety w EBO eBank Online agregują informacje na temat posiadanych rachunków, prezentują w przystępny sposób informacje o posiadanych produktach, historię ostatnich operacji oraz umożliwiają wykonanie najczęściej używanych funkcji systemu.

 

Rachunki

Widżet główny, który wyświetlany jest na każdym ekranie bankowości. Prezentuje takie informacje jak:

Aktualnie wybrany rachunek z możliwością jego zmiany (jeśli posiadasz więcej niż jeden rachunek),

Saldo oraz dostępne środki,

przycisk Historia operacji - szybki dostęp do historii wybranego rachunku z każdego miejsca aplikacji,

Szczegóły rachunku - po rozwinięciu widżet wyświetla szczegóły wybranego rachunku oraz możliwe do wykonania akcje.

 

Lokaty

Wyświetla dane wybranej lokaty z możliwością jej zmiany (jeśli posiadasz więcej niż jedną lokatę).

 

Dyspozycje do podpisu

Widżet z możliwością szybkiego podglądu pełnych list, m.in. zleceń, lokat, doładowań wraz

z możliwością ich podpisania.

 

Kursy walut

Wyświetla tabelę z aktualnymi średnimi kursami walut, z możliwością przejścia do pełnej listy kursów udostępnianych przez Bank.

 

Zestawienie środków PLN

Wyświetla informacje na temat dostępnych środków na rachunkach, lokatach, kredytach w formie tekstowej oraz na wykresie kołowym.

 

 

Doładuj telefon

Formularz umożliwiający wykonanie doładowania telefonu bezpośrednio z widżetu.

 

Nowy przelew krajowy

Formularz umożliwiający wykonanie przelewu krajowego bezpośrednio z widżetu.

 

Ostatnie operacje

Prezentuje listę ostatnich operacji aktualnie wybranego rachunku.

 

Twoje finanse

Przedstawia zestawienie wpływów i wydatków z wybranego przedziału czasowego z aktualnie wybranego rachunku w formie wykresu. Za pomocą rozwijanej listy możesz wybrać odpowiedni okres: bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc, ostatnie 3 miesiące, ostatnie 6 miesięcy, ostatnie 12 miesięcy.