Zmiany w płatnościach kartą w Internecie

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2), zmianie ulegnie sposób autoryzacji płatności kartą w Internecie. Od stycznia wymagane będzie: podanie kodu PIN ustawionego dla 3D Secure w KartoSFERZE, a następnie kodu SMS przesłanego na nr tel. podany w Banku. PIN do płatności internetowych możesz ustawić w KartoSFERZE w zakładce 3D Secure. Szczegółową instrukcję znajdziesz na str. 30 w Podręczniku użytkownika dostępnym w portalu KartoSFERA.

Scroll to Top