Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Twoja firma dynamicznie się rozwija, potrzebujesz środki na sfinansowanie potrzeb związanych z prowadzoną działalnością? Przyjdź do naszego Banku i wybierz jedną z interesujących Cię form kredytowania.

Idealną formą wspierającą bieżącą płynność Twojej firmy jest  Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym.

Pakiet Korzyści dla Twojej firmy:

  • możliwość sfinansowania doraźnych potrzeb, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • brak konieczności dokumentowania wydatków sfinansowanych kredytem,
  • brak wymogu posiadania udziału własnego,
  • możliwość odnowienia kredytu na kolejny okres.

Kto może otrzymać kredyt?

Kredyt może otrzymać podmiot prowadzący działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy.

Przeznaczenie kredytu

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Maksymalna wysokość kredytu

Maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od indywidualnych, bieżących potrzeb kredytowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Udział własny

Przy ubieganiu się o kredyt nie jest wymagane posiadanie środków własnych.

Okres kredytowania

Okres kredytowania wynosi do 36 miesięcy.

Zabezpieczenie kredytu

Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z Klientem.

Wypłata kredytu

Kredyt wypłacany jest jednorazowo lub w transzach na wskazany przez Klienta rachunek, bez potrzeby jego rozliczania.     

Spłata kredytu

Terminy i forma spłaty kredytu dostosowane są do indywidualnych możliwości i oczekiwań Klienta.

Scroll to Top