Kredyt inwestycyjny

Firma się rozwiją? Środki własne już nie wystarczająna realizację zaplanowanych inwestycji? Proponujemy długoterminowy kredyt inwestycyjny!

Pakiet korzyści dla Twojej firmy:

 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • długi okres kredytowania,
 • szybka decyzja kredytowa,
 • możliwość sfinansowania 100% inwestycji,
 • proste i jasne zasady.

Skontaktuj się z doradcą w naszym Banku, który pomoże Ci w dopełnieniu wszelkich formalności.

Kto może otrzymać kredyt?

Kredyt może otrzymać podmiot prowadzący  działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy.

Przeznaczenie kredytu

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie lub refinansowanie poniesionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy nakładów inwestycyjnych takich jak:

 • zakup gruntu i terenu,        
 • zakup budynków i budowli,    
 • budowa, rozbudowa, modernizacja, adaptacja, remont obiektów i budowli, zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych,
 • zakup wyposażenia,
 • zakup innych środków trwałych oraz inne zakupy inwestycyjne, których celem było stworzenie nowych lub rozwój już istniejących podmiotów gospodarczych; lub których celem jest rozwój istniejących podmiotów gospodarczych,    
 • spłata kredytu inwestycyjnego w innym Banku (na podstawie indywidualnych warunków uzgodnionych z Klientem).

Warunki otrzymania kredytu

Podstawowym warunkiem otrzymania kredytu jest prowadzenie działalności gospodarczej od co najmniej 12 miesięcy.  

Maksymalna wysokość kredytu

Maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od kosztów inwestycji oraz udziału środków własnych Klienta.

Udział własny

Przy ubieganiu się o kredyt jest wymagane posiadanie środków własnych w wysokości min 20% całkowitych kosztów inwestycji. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość finansowania 100% kosztów inwestycji.

Okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat i dopasowany jest do możliwości płatniczych Klienta.

Zabezpieczenie kredytu

Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z Klientem.

Wypłata kredytu

Kredyt wypłacany jest bezgotówkowo jednorazowo lub w transzach na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania Klienta. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wypłaty części kredytu gotówkowo.

Spłata kredytu

Terminy i forma spłaty kredytu dostosowane są do indywidualnych możliwości i oczekiwań Klienta.

Scroll to Top