Kredyt "Wspólny remont"

Kredyt inwestycyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych - „Wspólny remont”

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z konserwacją, remontem, adaptacją lub modernizacją infrastruktury technicznej nieruchomości będących w zasobach Wspólnoty np.: remont dachu, wymiana instalacji, nadbudowa, ocieplenie budynku, budowa małej architektury itp. Okres kredytowania do 10 lat.

Scroll to Top