GWARANCJA de minimis

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy wraz z bankiem BPS S.A. na podstawie zawartej Umowy o współpracy z Bankim Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie portfelowej lini gwarancyjnej de minimis (PLD) mają możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów z zabezpieczeniem w postaci gwaracji BGK.

Przedmiotowa Umowa została zawarta w ramach rządowego programu „Wspieranie przesiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK”.

Scroll to Top