Wnioski 500+

Informujemy, że w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych istnieje możliwość złożenia wniosku o świadczenie z programu Rodzina 500+ za pomocą systemu bankowości elektronicznej EBO.

O programie Rodzina 500+

Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Rola Banku

  • Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych umożliwi Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie EBO. W odpowiedniej sekcji dedykowanej specjalnie dla powyższego Programu. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie będzie możliwe.    
  • Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.     
  • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego  Emp@tia.

Proces otrzymania świadczenia

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych:

Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie EBO

Emp@tia, Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego:

na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z systemu  Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.    

Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, otrzymujesz co miesiąc wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+.

Informacje o programie Rodzina 500+ są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Scroll to Top