Pliki do pobrania


Informacje podlegające ujawnieniu za 2022 r.


Informacja podlegająca ujawnieniu za 2021 r.


Ocena wtórna odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej


Wniosek o wakacje kredytowe


Informacja o ryzyku wzrostu stóp procentowych


Zasady konfliktu interesów


TRYB I WARUNKI OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO Z BANKOWEGO FUNDUSZU

Informacja podlegająca ujawnieniu za 2020r.

Regulamin kart debetowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych i rolników indywidualnych 01.01.2023

Umorzenie subwencji MŚP


Umorzenie subwencji mikrofirm

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych obowiązująca od 01.01.2023 r.

Tabela oprocentowania produktów bankowych obowiązująca od 04.04.2024.pdf


Tarcza Finansowa PFR – manual Mikrofirmy


Klauzula informacyjna BIK


Regulamin mojeID

Ocena odpowiedniości Zarządu

Ocena pierwotna odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej


Informacja podlegająca ujawnieniu za 2019 r.


Tarcza Finansowa PFR informacja poszerzona

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych

Polityka informacyjna


Wniosek o zawarcie umowy PRP

Informacja podlegająca ujawnieniu za 2018 r.

Statut Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych


Zasady zarządzania ryzykiem istotnym w BBS w Ustrzykach Dolnych


Polityka zarządzania ładem korporacyjnym


Polityka wynagradzania

Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego

Struktura organizacyjna BBS Ustrzyki Dolne


Informacja „Składanie reklamacji skarg i wniosków w BBS Ustrzyki Dolne.

Regulamin korzystania z portalu kartowego Kartosfera.pl

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych


Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Informacje o poręczycielach, współmałżonkach poręczycieli

Informacja o braku zobowiązań wobec KRUS ZUS US i UG

Uchwały Rn – Ocena odpowiedniości członków Zarządu

Sprawozdanie finansowe 2022

Sprawozdanie z badania SF 2022

Scroll to Top