Lokaty oprocentowanie stałe

Lokaty ze stałym oprocentowaniem w całym okresie lokaty - od 04.04.2024 r.

Lokata STABILNA

Minimalna kwota wkładu 5000 zł

Lokata ATRAKCYJNA

Minimalna kwota wkładu 2000 zł

Lokata ATRAKCYJNA przeznaczona jest dla klientów deponujących w Banku nowe środki.
Nowe środki, to nadwyżka środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach depozytowych w Banku w dniu założenia lokaty, w stosunku do stanu środków pieniężnych na koniec 1. dnia poprzedniego miesiąca.

Scroll to Top