1
2
3
4
5

Kredyt "Wspólny remont"

 

 

Kredyt inwestycyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych - „Wspólny remont”


Kredyt przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z konserwacją, remontem, adaptacją lub modernizacją infrastruktury technicznej nieruchomości będących w zasobach Wspólnoty np.: remont dachu, wymiana instalacji, nadbudowa, ocieplenie budynku, budowa małej architektury itp.

Okres kredytowania do 10 lat.