1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kredyt odnawialny w ROR

Kredyt odnawialny dla posiadaczy Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych

Kredyt odnawialny przeznaczony jest dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, na finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych. 

Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków na ROR, do wysokości których Klient może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie trwania umowy.

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego w ROR uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy i określona jest w następujący sposób:
 
w przypadku gdy średnie miesięczne wpływy na rachunek wynoszą powyżej 600 zł:

  • 2 - krotność średnich miesięcznych wpływów -  po 3 miesiącach posiadania rachunku;
  • 3 - krotność średnich miesięcznych wpływów – po 4 miesiącach posiadania rachunku;
  • 5 – krotność średnich miesięcznych wpływów – po 5 miesiącach posiadania rachunku;
  • 6 - krotność średnich miesięcznych wpływów - wyłącznie po 6 miesiącach posiadania rachunku.

Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 30.000 zł.

Prowizja pobierana jest w dniu udzielenia kredytu lub odnowienia i stanowi 2%  kwoty udzielonego kredytu.

Kredyt odnawialny może być udzielony na okres 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia na następny okres, bez konieczności podpisywania nowej umowy i bez obowiązku spłaty kredytu.